Ski & snowboard resorts in the Hakuba & Otari region (10 total)

Resort Name Town Snow depth* Top Bottom Vertical Steepest Slope Ski Course Ski Lifts Reviews Photos My Resorts
ABLE Hakuba GORYU Hakuba 315cm 1676m 750m 926m 35° 16 12 29 179
Hakuba 47 Winter Sports Park Hakuba 320cm 1614m 820m 794m 32° 8 6 42 86
Hakuba Cortina Otari 300cm 1402m 872m 530m 42° 16 6 22 30
Hakuba Happo-one Hakuba 325cm 1831m 760m 1071m 37° 16 22 78 817
Hakuba Iwatake Snow Field Hakuba 190cm 1289m 750m 539m 35° 26 10 16 31
Hakuba Norikura Onsen Otari 305cm 1300m 700m 600m 38° 14 9 3 8
Hakuba Sanosaka Hakuba 20cm 1200m 740m 460m 32° 5 5 -- 4
Hakuba Valley Kashimayari Omachi 280cm 1550m 830m 720m 38° 22 5 13 25
Jigatake Omachi 160cm 1200m 940m 260m 28° 7 4 2 10
Tsugaike Mountain Resort Otari 298cm 1704m 800m 904m 35° 11 18 24 203

Area Map

More detailed interactive maps are available on the Location page of each ski resort

Complete lists and location maps of every ski resort throughout Japan:

Aichi   Akita   Aomori   Ehime   Fukui   Fukushima   Gifu   Gunma   Hiroshima   Hokkaido
Hyogo   Ishikawa   Iwate   Kochi   Kyoto   Miyagi   Miyazaki   Nagano   Niigata   Oita   Okayama   Saga   Saitama
Shiga   Shimane   Shizuoka   Tochigi   Tokushima   Tottori   Toyama   Yamagata   Yamanashi