Ski & snowboard resorts in Fukushima (24 total)

Resort Name Town Top Bottom Vertical Steepest Slope Ski Course Ski Lifts Reviews Photos My Resorts
Mishima Choei Mishima 380m 310m 70m 18° 1 1 -- --
Yokomuki Onsen Inawashiro 1080m 1000m 80m 30° 5 2 -- --
Oze Hinoemata Onsen Hinoemata 1050m 900m 150m 30° 2 2 -- --
Tadami Tadami 550m 400m 150m 28° 2 1 1 --
Ski Resort Tenei Tenei 870m 700m 170m 38° 4 1 -- --
Family Snow Park Bandai X2 Inawashiro 780m 580m 200m 26° 6 2 -- --
Sannokura Kitakata 780m 570m 210m 22° 3 2 -- --
Nihonmatsu Shiozawa Nihonmatsu 925m 709m 216m 35° 4 2 -- --
Listel Ski Fantasia Inawashiro 871m 598m 273m 37° 7 3 -- --
Urabandai Kita Shiobara 1200m 900m 300m 35° 3 3 1 --
Fairy Land Kaneyama Kaneyama 775m 470m 305m 32° 3 2 -- --
Hoshino Resort Urabandai Nekoma Kita Shiobara 1337m 1026m 311m 33° 11 5 4 5
Grandee Hatoriko Ski Resort Tenei 1280m 950m 330m 26° 11 4 6 36
Aizu Kogen Daikura Minami Aizu 1200m 838m 362m 38° 11 5 4 29
Numajiri Inawashiro 1220m 850m 370m 30° 13 5 1 --
Adatara Kogen Nihonmatsu 1350m 950m 400m 33° 8 4 4 51
Inawashiro Resort Inawashiro 1200m 760m 440m 40° 9 4 4 31
Minowa Inawashiro 1500m 1050m 450m 34° 11 3 6 21
Aizu Kogen Nango Minami Aizu 1000m 510m 490m 37° 9 3 4 1
Aizu Kogen Takahata Minami Aizu 1240m 720m 520m 34° 10 4 1 24
Inawashiro Inawashiro 1255m 675m 555m 34° 18 8 13 65
Grandeco Snow Resort Kita Shiobara 1592m 1012m 580m 33° 8 5 20 114
Hoshino Resort Alts Bandai Bandai 1280m 700m 580m 29° 25 8 20 25
Aizu Kogen Takatsue Minami Aizu 1650m 695m 955m 36° 15 8 4 27

Prefecture Map

More detailed interactive maps are available on the Location page of each ski resort

Complete lists and location maps of every ski resort throughout Japan:

Aichi   Akita   Aomori   Ehime   Fukui   Fukushima   Gifu   Gunma   Hiroshima   Hokkaido
Hyogo   Ishikawa   Iwate   Kochi   Kyoto   Miyagi   Miyazaki   Nagano   Niigata   Oita   Okayama   Saga   Saitama
Shiga   Shimane   Shizuoka   Tochigi   Tokushima   Tottori   Toyama   Yamagata   Yamanashi